Selektywna zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów od lipca 2013 r. odbywa się przez firmy wybrane w drodze przetargu. Ponieważ każda gmina ogłasza osobny przetarg należy w Urzędzie Gminy lub na stronach internetowych Urzędu dowiedzieć się jaki system zbiórki obowiązuje na terenie, który zamieszkujemy i jaki jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych.

Dla mieszkańców gmin:

KRZESZYCE, LUBNIEWICE, ŁAGÓW, OŚNO, SULĘCIN

został utworzony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Długoszynie.

Informacje o rodzajach odpadów jakie można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK są dostępne w Regulaminach Utrzymania Czystości i Porządku dla danych gmin lub w urzędach.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Długoszyn czynny jest:

  • od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00*
  • w soboty od 7.00 do 15.00*

* z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Ponieważ na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 od wielu lat praktykowany był system zbiórki odpadów selektywnie zbieranych większość gmin pozostała przy systemie zbiórki w oparciu o pojemniki Igloo. W gospodarstwach domowych system zbiórki oparty jest o worki koloru:

żółte (zbiórka plastiku, metalu i aluminium)

niebieskie (zbiórka makulatury i kartoników po płynnej żywności)

zielone(szkło opakowaniowe)

  • POJEMNIKI ŻÓŁTE IGLOO, ŻÓŁTE WORKI

i plastik po poprawkach

plastik ,metal, aluminium, kartoniki po sokach i mleku

Zebrany surowiec jest selektywnie oddzielany na taśmie sortowniczej, sortowany w zależności od kolorystyki, a następnie prasowanyi przechowywany w boksach. plastik metal 2

PAMIĘTAJ:

Nie wrzucaj opakowań z zawartością !

Zgnieć opakowanie zanim wrzucisz je do worka lub pojemnika Igloo !

  • POJEMNIKI BIAŁO-ZIELONE, ZIELONE WORKI

igloo szko

Stłuczka szklana po dotarciu do zakładu w Długoszynie jest doczyszczana na placu przez pracowników CZG-12. Następuje podział szkła w zależności od kolorystyki: białe, zielone, brązowe, oraz pozostałe - szkło kolorowe i mocno stłuczone.

PAMIĘTAJ: Nie musisz myć opakowania ze szkła - wystarczy że opróżnisz go z zawartości !

  • POJEMNIKI NIEBIESKIE, WORKI NIEBIESKIE

i papier

zbiórka kartonu opakowaniowego, kolorowych gazet

Selektywnie zbierane surowce kierowane są na linię sortowniczą w celu doczyszczania i przygotowania do sprzedaży (prasowanie w bele  i przechowywanie w boksach).

  • POJEMNIKI BRĄZOWE

bio 2

Do zbiórki bioodpadów służą brązowe pojemniki o pojemności 120l. i 240l.

Bioodpady składowane są na placu oraz trafiają do kompostowni.