Rekultywacje

 Rekultywacja pierwszych trzech składowisk (Cybinka, Ośno Lub., Sulęcin) rozpoczęła się w sierpniu 2001 roku po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na wykonawstwo z firmą -Czyste Powietrze- z Wrocławia. Roboty te zostały sfinansowane dzięki dotacji z NFOŚiGW.Zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2001 r. W roku 2003 zrekultywowano składowisko w Krzeszycach (środki z NFOŚiGW w Warszawie oraz środki własne) zaś w 2004 składowisko w Górzycy, Słońsku (środki pozyskane z Fundacji EKOFUNDUSZ z Warszawy oraz środki własne) oraz w Lubniewicach (środki z WFOŚiGW z Zielonej Góry oraz środki własne). Składowiska w Rzepinie i Torzymiu zrekultywowano w kolejnym, 2005 roku (środki z WFOŚiGW z Zielonej Góry, NFOŚiGW z Warszawy oraz środki własne). W 2008 zostało poddane rekultywacji składowisko w Bukowcu (gm. Międzyrzecz), zaś w 2010 składowisko w Krześniczce (wspólne składowisko dla gminy Witnica i Kostrzyna nad Odrą) i w Gronowie (gm. Łagów; środki własne). Jedna z największych gminnych składowisk znajdowało się w Dębnie Lubuskim. Przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poddano je rekultywacji, a uroczyste odebranie zrekultywowanego składowiska odbyło się 29 listopada 2011r.

rekultywacja 1

Fot. Zrekultywowane składowisko w Dębnie

Prace obejmowały wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Dębnie o powierzchni 37 640m2 w zakres którego wchodziło m.in. uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów, ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych, uszczelnienie czaszy składowiska, zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego oraz  zadarnienie zboczy i wierzchniej warstwy terenu.