Nowe zasady gospodarki odpadami

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013

Ustawa o porządku i utrzymaniu czystości w gminach, powszechnie zwanaustawą śmieciowąweszła w życie na początku roku 2012.

Do lipca 2013 r. gminy muszą wprowadzić ją w życie.

Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy służące lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Ustawodawca dał 1,5 roku na wprowadzenie poszczególnych elementów ustawy,

tak aby1 lipca 2013roku system mógł zacząć działać.

Rok 2012 miał być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał, natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

recupyl

3

4

zielonypunkt

5

eko fani

Odbiór odpadów

ODBIR