Nowe zasady gospodarki odpadami

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013

Ustawa o porządku i utrzymaniu czystości w gminach, powszechnie zwanaustawą śmieciową weszła w życie na początku roku 2012.

Do lipca 2013 r. gminy muszą wprowadzić ją w życie.

Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy służące lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Ustawodawca dał 1,5 roku na wprowadzenie poszczególnych elementów ustawy, tak aby1 lipca 2013roku system mógł zacząć działać. Rok 2012 miał być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał, natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zacznęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. W związku z wprowadzeniem w niektórych gminach w Polsce systemu zbiórki odpadów z podziałem na "suche" i "mokre" oraz mając na uwadze

Aby umożliwić mieszkańcom oddawanie odpadów nagromadzonych np. w trakcie remontów, większych porządków w gospodarstwach domowych, został utworzony w każdej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działa PSZOK dla mieszkańców z nieruchomości zamieszkanych z gmin: Sulęcin, Lubniewice, Osno Lubuskie i Łagów.

Godziny otwarcia punktu:

pn.-wt.: 6.00-22.00

soboty: 7.00- 15.00

(oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

Lista odpadów jakie mozna oddać do PSZOK: gmina Sulęcin, gmina Lubniewice, gmina Ośno Lubuskie, gmina Łagów (PDF)