Konferencje

Celowy Związek Gmin CZG-12 swoje działania w zakresie edukacji ekologicznej realizuje nie tylko poprzez konkursy i akcje edukacyjne, ale również poprzez spotkania z mieszkańcami gmin członkowskich i konferencje.

JAK UCZYĆ O ODPADACH ?

4, 5, 6 marca 2013r.

Widząc porozrzucane śmieci wokół nas często zadajemy sobie pytanie - Czy musi TU być tak brudno?

Odpowiedź jest prozaicznie prosta, lecz by było czysto musimy zacząć od siebie, od zmiany własnych przyzwyczajeń i zaszczepienia w sobie nawyku oddzielania cennych rzeczy od śmieci.

Za niecałe 4 miesiące zmieni się system gospodarki odpadami w Polsce. Właściciele nieruchomości muszą już dziś zdecydować czy będą segregować odpady, czy będą wrzucać wszystkie odpadki do jednego worka. Wybór ten będzie przekładał się na wysokość ponoszonej opłaty za odbiór odpadów - mniej zapłacimy wybierając selektywną zbiórkę odpadów. Taki wybór przełoży się na znaczne oszczędności w naszym budżecie domowym, ale też przyczyni się do ochrony środowiska, wzrostu poziomów recyklingu i wzbudzenia współodpowiedzialności za czystość naszego otoczenia. W dzisiejszych czasach powinniśmy oszczędzać prąd, wodę, ale także podnosić poziom naszej kultury ekologicznej - segregując odpady mamy pewność, że nie trafią one na składowisko, że będą ponownie wykorzystane do produkcji nowych butelek, polarów, nowych puszek czy słoików. Nasze decyzje mają wpływ na środowisko i pamiętajmy o tym robiąc zakupy w sklepach: zwracajmy uwagę za ile niepotrzebnych opakowań płacimy kupując podstawowe produkty spożywcze, wybierajmy opakowania ze znakiem recyklingu i nie używajmy toreb foliowych - zamiast nich lepiej wziąć torbę wykonaną z materiału.

Segregacja odpadów w Polsce wciąż jest tematem budzącym wiele kontrowersji i problemów. Często brakuje odpowiednich pojemników lub przejrzystych zasad co zrobić z daną grupą odpadów. Na terenie CZG-12 funkcjonuje system gniazd z pojemnikami Igloo zaś na terenach wiejskich odpady są zbierane selektywnie w systemie workowym. Ponad 150 tyś. mieszkańców ma możliwość segregacji szkła, papieru, plastiku, metalu, aluminium i opakowań wielomateriałowych (kartoników po sokach i mleku). Mało osób jednak zdaje sobie sprawę z konieczności osobnej zbiórki lekarstw, baterii, smarów i olejów samochodowych, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponieważ edukację na temat odpadów należy zacząć jak najwcześniej i prowadzić ją na każdym etapie nauczania oraz wśród dorosłych, dlatego dla edukatorów (nauczycieli, osób zajmujących się edukacją) z terenu gmin członkowskich Związku zorganizowano na początku marca br. warsztaty pn. "Jak uczyć o odpadach ?". Warsztaty miały na celu przybliżenie podstaw gospodarki odpadowej w oparciu o nowe przepisy prawne i zaproponowanie różnych technik, które z powodzeniem można zastosować w edukacji ekologicznej, np. burza mózgów, debata czy metoda kolorowych kapeluszy. Zajęcia były prowadzone w małych, interaktywnych grupach, a podczas ćwiczeń uczestnicy warsztatów w sposób praktyczny mogli zbadać efektywność zaproponowanych dla uczniów metod edukacyjnych. Warsztaty odbyły się w Sulęcinie (4 marca br.), w Rzepinie (5 marca br.) i w Kostrzynie nad Odrą (6 marca br.). Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pakiet edukacyjny "Akademii odpadowej" zawierający poradnik dla edukatorów oraz zestaw 10 plansz.

Celem Akademii Odpadowej jest podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych w zakresie prowadzenia edukacji na temat odpadów. Warsztaty były zorganizowane przy współpracy z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 w Długoszynie. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów i edukacji ekologicznej znajdą Państwo na stronie CZG-12 oraz www.akademiaodpadowa.pl

Warsztaty realizowane były w ramach projektu "Akademia Odpadowa", finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

26 kwietnia br. z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 15-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12 odbyła się Konferencja pn." ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE RACJONALNEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE"

15 lat temu narodziła się idea współpracy między 13-nastoma gminami - ta idea to nie tylko współpraca w zakresie właściwej, racjonalnej gospodarki odpadami, ale ważna misja edukacyjna społeczeństwa w naszym regionie. Obecnie Związek skupia 15 gmin, które stoją przed wyzwaniem wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami w świetle nowych przepisów prawnych.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu CZG-12 Pan Tadeusz Pietrucki przybliżył działalność CZG-12 na przestrzeni tych 15 lat, zaś pozostali prelegenci wskazali na ważną role edukacji ekologicznej w systemie zbiórki opakowań szklanych (Pan Mirosław Magierowski "Recykling Centrum"), zbiórce baterii (Prezes Organizacji Odzysku REBA - Pan Michał Korkozowicz), zbiórce opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności (Pan Tadeusz Pokrywka, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy") oraz zapoznali uczestników konferencji z nowymi ustawami dotyczącymi gospodarki odpadami jakie spadają na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości (Pan Jerzy Starypan, Prezes Spółki "Beskid").

Konferencja skierowana została do burmistrzów, wójtów i sołtysów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Witnica). Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Alicję Makarską - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Pana Jana Rydzanicza - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura Gorzów Wlkp. (Pana Marka Demidowicza Kierownika WIOŚ oraz Panią Marię Staroń), Pana Jerzego Tondera z-cę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz wiele innych osób związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w Polsce.

Podczas spotkania wiele osób podkreśliło jak ważną rolę w naszym regionie spełnia CZG-12, zwłaszcza w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, oraz życzyło wielu udanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami m.in.:

"Mnie jako Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska cieszy aktywność Związku w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim dotycząca przywracania środowiska do wymaganych standardów, poprzez rekultywację starych, nie spełniających norm wysypisk, a także z zakresu unieszkodliwiania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji ekologicznej mieszkańców." Jan Rydzanicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

"W imieniu Wojewódzkiego Inspektora i wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu życzę Panu i wszystkim członkom Celowego Związku Gmin CZG-12, aby Państwa dążenia do poprawy stanu środowiska spotkały się z należytym uznaniem, a szczególnie mieszkańców tych pięknych terenów. Życzę także dalszego rozwoju współpracy gmin zrzeszonych w CZG-12." mgr inż. Marek Demidowicz Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone Listy Gratulacyjne za wieloletnią współpracę z CZG-12 oraz wspieranie inicjatyw Związku dla najważniejszych gości, przedstawicieli gmin członkowskich i członków Zarządu Związku. Przy okazji jubileuszu wyróżniono najdłużej pracujące osoby w zakładzie za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków oraz wręczono Podziękowania dla prelegentów.

patronat honorowy 2012

W poprzednich latach odbyły się 2 konferencje....

  1. "Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat racjonalnej gospodarki odpadami" - konferencja dla sołtysów z gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie (10.04.2008 r.)Zorganizowanie konferencji dla sołtysów w ramach "Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami" miało na celu przekonanie mieszkańców gmin członkowskich do segregacji odpadów w swoich gospodarstwach domowych, czyli do tzw. segregacji u źródła. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych z Warszawy, Fundacji na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach RECAL z Torunia oraz REBY Organizacji Odzysku S.A. z Warszawy.
  2. "Dobre praktyki w gospodarce odpadami komunalnymi , czyli konferencja napograniczu polsko-niemieckim" (28.09.2007 r.) - W dniu 28 września, na terenie Ośrodka "Kormoran" w Sulęcinie, odbyła się jednodniowa polsko-niemiecka konferencja zorganizowana przez Związek, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Euroregionu 'Pro Europa Viadrina'. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gmin członkowskich Związku, instytucji oraz firm związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, a także przedstawiciele niemieckiej firmy Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung, Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree. Główne cele konferencji to wymiana polsko-niemieckich doświadczeń i poglądów w zakresie gospodarki odpadami prowadząca w dalszej perspektywie do przełożenia tych doświadczeń na warunki polskiej lub niemieckiej części Euroregionu 'Pro Europa Viadrina' oraz zwiększenie aktywności i pogłębienie euroregionalnej współpracy partnerskiej w zakresie gospodarki odpadami. Podczas konferencji dokonano podsumowania 10-letniej działalności Związku. Związek otrzymał również z rąk Burmistrza Sulęcina - Pana Michał Deptucha MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ.

patronat medialny