RELACJA Z DNIA ZIEMI W CZG-12

 DZIEŃ ZIEMI W CZG-12

(sobota, 21.04.2018)

W sobotę (21 kwietnia br.) świętowaliśmy się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie Dzień Ziemi. Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom 15 gmin członkowskich Związku sposobu gospodarowania odpadami zebranymi selektywnie i odpadami komunalnymi w zakładzie, przypomnienie zasad selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych i zasad Kultury Segregacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia przyczynili się do zmniejszenia swego wpływu na środowisko wybierając autobus lub wspólny przyjazd (np. z sąsiadem) oraz za ograniczenie zużycia jednorazowych opakowań. Dziękujemy również Partnerom, którzy zapewnili dzieciom atrakcje i zapoznali z zasadami bezpieczeństwa: Powiatowej Komendzie Policji z Sulęcina, Powiatowej Straży Pożarnej z Sulęcina, Parafialnej Akademii Piłkarskiej BOSKO oraz Polskiemu Związkowi Działkowców z Gorzowa Wlkp.

Patronat Honorowy nad imprezą objęła REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Patronat Medialny: Sulecin24, Pogranicze Lubuskie, Przekrój Lokalny, Madman24

Galeria zdjęć

Więcej informacji