Re.akcja - wsparcie dla edukacji ekologicznej realizowanej w Instytucjach Kultury

Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza drugi nabór wniosków w ramach programu. Wsparcie mogą uzyskać ośrodki i domy kultury, biblioteki i inne Instytucje Kultury realizujące działania kulturalne dla dzieci i młodzieży. RE.akcja dotyczy działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, czyli powtórnego użycia opakowań, selektywnej zbiórki odpadów, odnawialnych źródeł energii czy świadomej konsumpcji. Uważamy, że tylko wspólne działania angażujące instytucje kultury, urzędy, firmy i ludzi dobrej woli mogą przynieść efekty w postaci wzrostu ilości odpadów zbieranych selektywnie i w podniesieniu kultury ekologicznej społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i zgłaszania swoich pomysłów.

Nabór wnioskow trwa do 30 marca 2018r.

Więcej informacji