Piknik Ekologiczny REDUCE, REUSE, RECYCLE - relacja

Piknik Ekologiczny REDUCE, REUSE, RECYCLE dofinansowany został ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet państwa.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w dniu 8 czerwca w godz. 9.00- 14.00 na terenie Pałacu w Gliśnie zorganizował Piknik Ekologiczny skierowany do dzieci z placówek oświatowych gmin członkowskich Związku oraz Partnera z Niemiec – Szkoły Podstawowej z Friedland. Witając gości i dzieci Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Tadeusz Pietrucki podkreślił jak ważna jest edukacja ekologiczna zwłaszcza w obliczu zmian w zasadach gospodarki odpadami i przypomniał, że w ramach obchodów 20-lecia Związku będziemy z naszym stoiskiem w każdej gminie. Oficjalnie rozpoczął imprezę hymn zagrany przez uczniów Technikum Leśnego ze Starościna.

 

Hasło tegorocznego Pikniku REDUCE, REUSE, RECYCLE nawiązywało do zasady 3R, która oznacza: ogranicz ilość odpadów, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. Podczas Pikniku chcieliśmy nawiązać do tej zasady prezentując wystawy - Ośmiokąt edukacyjny Fundacji ARKA oraz Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, organizując gry, warsztaty recyklingowe i konkursy. W Eko Fashion Show - pokaz strojów z surowców wtórnych- inwencją twórczą wykazały się przedszkolaki prezentując stroje wykonane ze zużytych foliówek, gazet, worków i innych odpadów. Również podczas wykonywania recyklingowej biżuterii dzieci mogły wykorzystać stare kable, nakrętki, guziki oraz skrawki materiałów. Okazało się także, że stare beczki, puszki, garnki i rury są świetnym materiałem do wspólnej zabawy w warsztatach eko-orkiestry ? Organizując Piknik Ekologiczny nie wypada wrzucać wszystkiego do jednego kosza - w tym celu postawiliśmy na terenie 12 koszy do segregacji odpadów w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym – w ten sposób nawiązaliśmy do trzeciej zasady RECYCLE – oddaj do odzysku.

Dzieci mogły wykazać się sprawnością fizyczną produkując prąd w Zielonym Kinie, wykonując zadania sprawnościowe w Wiosce Harcerskiej, czy badać hałas przy pomocy specjalistycznych urządzeń przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oddział w Gorzowie Wlkp. O tym, że przyrodę musimy szczególnie chronić, nie śmiecić i zachowywać ciszę w lasach i terenach chronionych przypominali na swoich stoiskach pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Parku Narodowego Ujście Warty oraz Technikum Leśnego w Starościnie.

Każdy uczestnik Pikniku otrzymał pamiątkowa koszulkę oraz upominek.

Szkoła Podstawowa z Friedland zaprezentowała wyniki projektu Fifty-Fifty. Trzyletni projekt obejmował sześć szkół i cztery przedszkola z gminy Schlaubetal i miast Beeskow, Friedland i Storkow. Celem projektu było nauczenie dzieci, jak obchodzić się z energią cieplną, prądem i wodą Szkole Podstawowej z Friedland udało się zaoszczedzić w 2015 roku 800 Euro, zaś rok później 1100 Euro.

Za zaangażowanie dziękujemy wszystkim instytucjom i placówkom, które dołożyły swoją cegiełkę w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z Celowego Związku Gmin CZG-12. Za czynny udział w wydarzeniu dziękujemy także Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego ZHP Komenda Hufca Sulęcin.

Piknik odbył się pod Patronatem Honorowym Wojewody Lubuskiego

GALERIA ZDJĘĆ - zobacz

Katarzyna Radej

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

recupyl

3

4

zielonypunkt

5

eko fani

Odbiór odpadów

ODBIR