Rekultywacja składowisk na cele przyrodnicze

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze".

Kwota dofinansowania:2 892 373,34 PLN

 

Ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12 umowę podpisali: Pan Tadeusz Pietrucki, Pan Jerzy Dawidowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Związku Małgorzaty Śnieżko. Wojewódzki Fundusz reprezentowali: Pan Michał Stosik - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Łukasz Pabierowski - Zastępca Prezesa Zarządu

 

Głównym celem projektu jest likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Celem inwestycyjnym przedsięwzięcia jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie im wartości przyrodniczych. Na ten cel składa się zabezpieczenie czterech składowisk o łącznej powierzchni 6,18 ha, przed ich szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, wody podziemne i powietrze oraz integrację obszaru składowisk odpadów z otaczającym środowiskiem.

Projekt obejmuje rekultywację składowiska w Bukowcu (gm. Międzyrzecz), Krześniczce (gm. Witnica), Bledzewie oraz rekultywację kwatery 1A składowiska w Długoszynie. W ramach projektu wykonane zostaną również tablice edukacyjne.

 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

ODBIÓR ODPADÓW