PDF Drukuj Email

TURYSTO ! SZANUJ ŚRODOWISKO!

 

W czerwcu podczas Pikniku podziękowaliśmy wszystkim za udział w akcji "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole" i za zbiórkę odpadów (makulatury, butelek PET i baterii). Mamy już prawie połowę wakacji, ale podczas odpoczynku warto pamiętać o segregacji odpadów, bo niestety - śmiecimy codziennie i bardzo często zostawiamy śmieci w miejscach gdzie odpoczywamy. Mając na uwadze czystość pobliskich jezior, lasów i łąk zachęcamy do refleksji nad wpływem na otaczającą nas przyrodę podczas wypoczynku w górach, nad morzem czy w pobliskich lasach.

Warto zapamiętać, że plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, foliowa torba - ok. 300 lat, a aluminiowa puszka - od 200 do 400 lat. Na świecie produkuje się jednak coraz więcej opakowań z tworzyw sztucznych, do których produkcji zużywa się ropę naftową - surowiec nieodnawialny, którego zapasy w bardzo szybkim tempie się kurczą.

Szczególnie narażone na tego typu odpady jest środowisko wodne. Komisja Europejska stwierdziła, że gromadzące się w wodach i na lądzie odpady tworzyw sztucznych to największy ekologiczny problem mieszkańców Ziemi, który należy jak najszybciej rozwiązać. Zanieczyszczenie środowiska mórz i oceanów jest widoczne, ale zmierzenie jego skali to zadanie niezmiernie trudne. Ponadto, to co widać gołym okiem - odpady wyrzucone na plaże (szacowane na ok. 15% wszystkich odpadów), bądź odpady lżejsze od wody i pływające po powierzchni wody (kolejne 15%) - to tylko niewielka część zanieczyszczeń trafiających do mórz. Ok. 70% zanieczyszczeń stałych osadza się na dnie i ewentualnie przemieszcza się wskutek działania podwodnych prądów. Na odpady widoczne (pływające i wyrzucone na plaże) składają się różne materiały, od niedopałków papierosów, poprzez porzucone opakowania z tworzyw sztucznych, ale i puszki metalowe i opakowania szklane, aż po odpady pochodzące z rybołówstwa.

Pobierz Kodeks Odpowiedzialnego Turysty

Źródło informacji : http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/, portal mlodywloclawek.pl
Zrekultywowano składowisko odpadów w Bledzewie

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bledzew (gm. Bledzew, woj. lubuskie) funkcjonowało od stycznia 1997 r. do połowy czerwca 2010r. Składowisko w Bledzewie było ostatnim składowiskiem planowanym do rekultywacji przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Składowisko utrzymywane było pod stałym monitoringiem i spełniało wymogi ochrony środowiska dla tego typu obiektów.

Fot. Zrekultywowane składowisko w Bledzewie

Celem nadrzędnym prowadzonych prac rekultywacyjnych była minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko i odzyskanie równowagi w krajobrazie. W procesie rekultywacji zabezpieczono składowisko przed szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. Końcowym efektem przeprowadzonych prac terenowych jest osiągnięcie spójności obiektu z otoczeniem. Wykonawcą prac była Firma "GOŚKA" Handel - Usługi Małgorzata Cichocka z Sulęcina.
W odbiorze składowiska w dniu 20 listopada br. wzięli udział przedstawiciele Gminy Bledzew: Wójt Gminy - Leszek Zimny, członek Zarządu Celowego Związku Gmin- Jerzy Dawidowicz wraz z Przewodniczącym Zarządu Tadeuszem Pietruckim, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - Marek Demidowicz wraz z Michałem Juszczakiem oraz wykonawca robót.

 


 

CZG-12 WYRÓŻNIONE W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH

Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał Wyróżnienie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze za osiągnięcia uzyskane w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w ramach XIV edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu oraz za Działania Edukacyjne w "Ogólnopolskim Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych" organizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Tegoroczny Konkurs "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu odbywa się pod hasłem "Zacznij śmiecić na poważnie". Do gmin i przedsiębiorstw z terenu całego kraju wysłane zostały plakaty zachęcające do wdrażania w życie idei segregowania i selektywnej zbiórki odpadów. Oprócz akcji plakatowej uruchomione zostały kanały informacyjne o konkursie, do których odwiedzin gorąco zachęcamy: fanpage na Facebooku oraz kanał medialny na YouTube. Mają one zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że śmieci należy traktować zupełnie serio.

"Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych"  przeznaczony był dla firm prowadzących bezpośrednio zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych lub odzysk na instalacji przetwarzającej zmieszane odpady komunalne, działających zgodnie z ustawą o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. z póź. zm. oraz Regulaminem konkursu. Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych miał na celu promowanie i wyróżnienie najbardziej efektywnych systemów odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TERMINARZ ODBIORU SUROWCÓW WTÓRNYCH

W RAMACH OPRÓŻNIANIA POJEMNIKÓW TYPU IGLOO

III kwartał 2012


lipiec

sierpień

wrzesień

GMINA

plastik

papier

szkło

plastik

papier

szkło

plastik

papier

szkło

Międzyrzecz +Bledzew

2,3,19,20

4,18

12

13

30

1,2,20,21

3,22

13

14

29

3,4,20,21

5,24

11

12

28

Sulęcin + Wędrzyn

5,23

17

12

6,23

17

13

6,25

17

12

Lubniewice

6,24

17

12

7,24

17

13

7,26

17

12

Łagów

6,24

13

12

7,24

14

13

7,26

13

12

Krzeszyce

9,25

16

20

8,27

16

22

10,27

14

20

Witnica

9,25

16

20

8,27

16

22

10,27

14

20

Górzyca

6,26

13

17

7,26

14

17

7,27

13

17

Słońsk

6,26

13

17

7,26

14

17

7,27

13

17

Dębno +

wioski

2,3,4

23,24

10,11

18,19

1,2,3

23,24

9,10

20,21

2,3,4

24,25

10,11

18,19

Kostrzyn

5,6,26,27

12,13

16,17

6,7,27,28

13,14

23,24

6,7,26,27

12,13

13,14

Ośno Lub.

13,26

27

30

13,27

28

30

12,28

28

28

Rzepin

13,26

27

30

13,27

28

30

12,28

28

28

Cybinka


Torzym

13,31

27

30

13,27

28

30

13,28

28

28

Dopuszcza się odchylenia od harmonogramu do 2 dni roboczych.

Ostatnia zmiana Poniedziałek, 21. Lipiec 2014 10:49
 


Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Partnerzy